Poszerzanie swojej perspektywy, patrzenie na zachowania przez pryzmat potrzeb, słuchanie i mówienie z sercem, to tylko kawałek tego, czego możesz doświadczyć w trakcie pracy warsztatowej.