Głęboko wierzę, że zarówno bycie rodzicem jak i nauczycielem, 
jest pracą głównie na sobie, a nie na dziecku, bliskich czy współpracownikach. 
Dlatego wspieram dorosłych w łapaniu kontaktu z ciałem, 
potrzebami i intuicją, w odnajdywaniu ich wewnętrznej mocy
i obszarów, za które mają gotowość brać odpowiedzialność.

Zawodowo jestem psycholożką, certyfikowaną trenerką FamilyLab Polska, nauczycielką Montessori, praktykiem Points Of You, propagatorką rodzicielstwa bliskości i porozumienia bez przemocy. 
Przez kilka ostatnich lat towarzyszyłam dzieciom 
w żłobku i przedszkolu Zielona Wieża i to dzieci 
były i są dla mnie najlepszymi nauczycielami życia 
w zgodzie ze sobą i w empatycznym kontakcie 
z drugim człowiekiem.

Obecnie pracuję z rodzicami i nauczycielami podczas kursów online, seminariów inspirujących, warsztatów i konsultacji indywidualnych.

Od 2018 roku tworzę Przystanek Relacja Katarzyna Kalinowska- 
miejsce, gdzie praktykuję odwagę w dzieleniu się tym, co mi bliskie, a także zachęcam do świadomego budowania relacji z samym sobą.

Prywatnie jestem żoną zapalonego paralotniarza i mamą ośmioletniej Julki. 
Pochłaniam książki w ilościach hurtowych i czerpię radość 
z bycia w ciągłym procesie rozwoju.